PPK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gastro House Sp. z o.o. Sp. kom. oraz Gastro House Events Sp. z o.o. wypełniając obowiązek postały w wyniku uchwalenia Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dn. 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.).wybrało Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

PPK to program, dający możliwość przekierowania części comiesięcznego wynagrodzenia do specjalnie stworzonych narzędzi finansowych i dodatkowego oszczędzania na przyszłość ze współudziałem Pracodawcy (zleceniodawcy) i Państwa. Wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: z Państwa wynagrodzenia, Pracodawcy/Zleceniodawcy i z Funduszu Pracy.

Wpłaty do PPK będą stanowiły 2% Państwa wynagrodzenia (a jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%), zaś Pracodawca/Zleceniodawca wpłaci na indywidualne konto PPK 1,5% wynagrodzenia. Z Funduszu Pracy otrzymuje się jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez Państwa - do 2% wynagrodzenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkowym oszczędzaniem wystarczy złożyć pisemną deklarację w tym zakresie.

Środki wpłacone do PPK będą lokowane w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A.

Do PPK automatycznie zapisani zostaną Pracownicy/Zleceniobiorcy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w wieku 18-55 lat, chyba że do 10.11.2020 złożą deklarację rezygnacji z PPK. Osoby po 55. r.ż., ale przed 70. r.ż. mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Środki zgromadzone w PPK będą stanowiły prywatną własność i będą podlegały dziedziczeniu.

Po osiągnięciu 60. roku życia będzie można dokonać ich wypłaty, na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS oraz dopłaty z Funduszu Pracy. W szczególnych przypadkach wypłata środków będzie również możliwa przed osiągnięciem 60. roku życia (np. poważne zachorowanie lub potrzeba sfinansowania zakupu mieszkania, czy budowy domu). Możliwy jest również zwrot środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia. W takim przypadku wypłacona kwota pomniejszona będzie o: 30% wpłat sfinansowanych przez Pracodawcę/Zleceniodawcę (te środki wrócą na rachunek ZUS), wpłaty z Funduszu Pracy oraz podatek od zysków kapitałowych.

Część oświadczeń i deklaracje musi  być złożona Pracodawcy/Zleceniodawcy (m.in. deklaracja w zakresie finansowania przez Ciebie wpłat dodatkowych do PPK, wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia, deklaracja rezygnacji z PPK, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK dla osób, które wcześniej złożyły rezygnację z dokonywania wpłat do PPK). Wszystkie wzory dostępne są na naszej stronie www.gastrohouse.pl zakładka PPK oraz na stronie https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.html. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego lub mailowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Aby ułatwić dostęp do informacji o środkach zgromadzonych w PPK oraz umożliwić wygodne składanie oświadczeń i dyspozycji instytucji finansowej, Pekao TFI S.A. udostępnia Usługę ePPK Pekao TFI, czyli specjalny serwis online, w którym będzie można sprawdzić stan swojego konta PPK, zaktualizować wybrane dane, złożyć wybrane oświadczenia i dyspozycje. Zawsze można skierować się także do placówki Banku Pekao S.A.

Szczegóły dotyczące oszczędzania w PPK znajdziesz na stronie https://www.mojeppk.pl

 

*********************

MATERIAŁY INFORMACYJNE

  1. PPK w pigułce - POBIERZ
  2. Ulotka dla zleceniobiorcy - POBIERZ PL | POBIERZ ENG | POBIERZ UKR 
  3. Pytania i odpowiedzi - POBIERZ
  4. ePPK – wstęp do usługi on line - POBIERZ

 

Flmik szkoleniowy dla zleceniobiorców - KLIKNIJ 
(hasło: 2019PPK)

 

DRUKI I FORMULARZE

  1. Deklaracja rezygnacji - POBIERZ
  2. Deklaracja wpłat dodatkowych do PPK - POBIERZ
  3. Deklaracja wpłat podstawowych do PPK - POBIERZ
  4. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK - POBIERZ
  5. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK) - POBIERZ
  6. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia) - POBIERZ

**********************